history fallen our faces forum russian
<   >    דמויותינו ..   אליהו ג'נאח


מגלף ומעצב מזה 10 שנים עבודות סבון.
" אני נהנה מעבודתי, זוהי עבודת נפש, יצירה וגם הובי."
אלי משתתף בפרוייקט "אמנות עממית"
בנושא: " אמונות תפלות" במתנ"ס אור עקיבא
בפברואר 2000 , ובתערוכה יישובית לקראת
חגיגות היובל.
בשנת 2002 הצטרף להמשך הפרוייקט
" אמנות עממית" בנשוא "בראשית"ליצור קשר