history fallen our faces forum russian english
<   >    דמויותינו ..   
יעקב ברגר.

נולד באוקראינה בעיר סבסטופול ב – 23 למאי 1991, במשפחת מהנדסי אלקטרוניקה. משפחתו עלתה לארץ בשנת 1992.

בגיל – 7 יעקב התחיל ללמוד ציור אצל צייר ממינסק בשם אנטולי.

מצייר בשמן, פחם וגואש. מתעניין בחריטה על עץ.

שנתיים לומד בבית ספר מוסיקה בכינור ו 3 שנים לומד שחיה.

בבית יש כלבה בשם טאסיה, גזע סמויד שאם הכלבה צריך הרבה לעבוד ולטייל. 
 
ליצור קשר